Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

Antiloopin arvoja ovat vastuullisuus, edelläkävijyys ja sitoutuneisuus. Vastuullisuus on yksi strateginen painopisteemme ja osa kaikkien antilooppilaisten työtä. Vastuullisuustyön painopisteemme ovat hiilineutraalius ja hyvinvointi. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hiilineutraaliin rakentamiseen ja energiankäyttöön globaalin Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti, vuoteen 2030 mennessä.

Vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuusraportointi

Vastuullisuusraportti 2023: Konkreettisin askelin kohti hiilineutraaliutta

2023 raportti avaa menestyksekkään vuoden kohokohtia, joihin lukeutuu erityisesti 100-prosenttisen sertifiointiasteen saavuttaminen, täysin hiilineutraalin joustotilaverkoston lanseeraaminen sekä seitsemän uuden aurinkovoimalan rakentaminen. Vastuullisuusraportti avaa myös Antiloopin vastuullisuuden johtamista, henkilöstövastuuta, sidosryhmäyhteistyötä, tunnuslukuja ja tavoitteita.

Toimenpiteiden ansiosta yhtiön kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet yli 60 % vertailuvuoden tasoon verrattuna. Antiloopin tavoitteena on saavuttaa täysin hiilineutraali kiinteistöportfolio vuoteen 2030 mennessä sekä energiankäytön että rakennuttamisen osalta Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti.

Linkit vastuullisuusraportteihin:

Vastuullisuusraportti 2023
Vastuullisuusraportti 2022
Vastuullisuusraportti 2021
Vastuullisuusraportti 2020

Linkit vastuullisuusesitteisiin:

Vastuullisuusesite 2022

Vastuullisuuden sitoumuksemme

Vastuullisuutemme perustuu yhtiön strategian ja Code of Conductin lisäksi kunnianhimoisiin kansainvälisiin vastuullisuuden sitoumuksiin. Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hiilineutraaliin energiankäyttöön globaalin Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Etenemme suunnitelmallisesti kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota. Allekirjoitimme vuonna 2021 alan ensimmäisten toimijoiden joukossa myös sitoumuksen rakentamisen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Suomen energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen tavoitteet sopimuskaudella 2017-2025 olemme saavuttaneet neljä vuotta etuajassa.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteista olemme valinneet ne kuusi tavoitetta, jotka toimintamme kannalta merkityksellisimmät ja joihin voimme liiketoiminnallamme eniten vaikuttaa:

3. Terveyttä ja hyvinvointia

8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

12. Vastuullista kuluttamista

13. Ilmastotekoja

17. Yhteistyö ja kumppanuus

Vastuullisuus kantaa yli työelämän muutoksen

Yrityksemme vastuullisuusajattelu kiteytyy hyvin POOL-joustotilaratkaisuissa, jotka tarjoavat monipuolisia työskentely- ja kohtaamistiloja muuttuvan työelämän vaatimuksiin. POOL joustaa ja sen tilat ovat vapaasti vuokrattavissa halutusta sijainnista halutuksi ajaksi. Tarjoamme joustavat tilat kulloiseenkin tarpeeseen, ja autamme näin ihmisiä sekä yrityksiä menestymään”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi kertoo.

POOL-joustotilakonsepti on myös Suomen ensimmäinen hiilineutraali toimitilaverkosto

Mahdollistamme asiakkaidemme menestyksen ja hyvinvoinnin omistamalla, kehittämällä ja hallinnoimalla työympäristöjä hyvillä sijainneilla pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Toimintamme ydintä on tarjota viihtyisiä työympäristöjä, jotka edistävät kokonaisvaltaisesti ihmisten hyvinvointia, ilmastotavoitteet huomioiden.

Löydä seuraava toimitilasi Antiloopilta

Hae toimitilaa tai ota yhteyttä välittäjiimme heti tänään!

 

Ota yhteyttä