Hyppää sisältöön

Antiloopin vastuullisuusraportti 2022 julki: Merkittävin harppauksin kohti hiilineutraaliutta

Raportti avaa menestyksekkään vuoden kohokohtia, joihin lukeutuu erityisesti hiilineutraaliutta edistävät teot sekä uudenlaiset toimitilojen edelläkävijäratkaisut.

Antilooppi on julkaissut vuoden 2022 vastuullisuusraporttinsa. Yhtiö otti viime vuonna merkittäviä edistysaskelia vastuullisuustyössään haastavasta yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Vastuullisuus on aina ollut olennainen osa Antiloopin liiketoimintaa, ja viime vuoden positiivista kehitystä vauhdittivat erityisesti konkreettiset, hiilineutraaliutta edistävät toimenpiteet.

” Vastuullisuus on aina ollut liiketoimintamme ytimessä ja se on myös yksi arvoistamme. Kehitämme olemassa olevaa kiinteistökantaa sekä kiinteistöjä ympäröiviä alueita kestävästi asiakkaita kuunnellen. Vuosi 2022 oli meille loistava ja tapahtumarikas vastuullisuuden vuosi, toteutimme monia konkreettisia vastuullisuustekoja. Käynnistimme neljä uutta aurinkovoimalaa ja kahdeksan kiinteistöämme saavutti energiankäytön osalta täyden hiilineutraaliuden. Koko portfoliomme siirtyi uusiutuvan tuulivoimasähkön käyttöön. Lisäksi aloitimme mittavat energiansäästötoimet ensimmäisten joukossa osana kansallisia energiansäästötalkoita”, kertoo Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula.

Toimenpiteiden ansiosta yhtiön hiilidioksidipäästöt vähenivät 40 % edellisvuoteen verrattuna. Antiloopin tavoitteena on saavuttaa täysin hiilineutraali kiinteistöportfolio vuoteen 2030 mennessä sekä energiankäytön että rakennuttamisen osalta Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti. Seuraava välietappi on 75 % päästövähennyksen saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä.

Uusi vastuullinen toimitilakategoria, Suomen ensimmäinen hiilineutraali tilaverkosto ja Platinum-tason vastuullisuutta

Antiloopin vastuullisuusstrategian pääpainopisteet ovat hiilineutraalius ja ihmisten hyvinvointi. Yhtiö tukee asiakasyritysten menestystä ja hyvinvointia tarjoamalla luovia, joustavia ja vastuullisia tilaratkaisuja.

Vuonna 2022 Antilooppi toi markkinoille täysin uudenlaisen Aina Valmis -tilakonseptin, joka avaa ovet muuttovalmiisiin, laadukkaisiin ja kokonaisvaltaisesti vastuullisiin toimitiloihin. Antiloopin suosittu POOL-joustotilaratkaisu puolestaan jatkoi kasvuaan, kun se laajeni Tallbergintaloon, Merikortteliin, Siltasaari 10:iin ja Stella Business Parkiin. Antilooppi lanseerasi vastikään POOLin täysin hiilineutraalina konseptina, tehden siitä Suomen ensimmäisen hiilineutraalin toimitilaverkoston.

”Haluamme luoda hyvän työn paikkoja, jotka vastaavat tämän päivän työelämän tarpeisiin ja asiakkaidemme muuttuviin odotuksiin. Näin voimme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja tukea heidän omia vastuullisuustavoitteitaan. Hyödynnämme vastuullisuustyössämme myös kansainvälisesti arvostettuja LEED- ja BREEAM-ympäristösertifikaatteja. Etenemme vauhdikkaasti kohti tavoitettamme sertifioida koko kiinteistökantamme vuoden 2023 aikana”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi sanoo.

Vuonna 2022 sertifiointiaste nousi 55 prosenttiin, kun yhdelletoista Antiloopin kiinteistölle myönnettiin BREEAM In-Use -sertifikaatti. Siltasaari 10 -kiinteistö puolestaan saavutti LEED v4 Platinum -sertifikaatin Suomen korkeimmalla pistemäärällä. Siltasaari 10:n odotetaan lähiaikoina saavuttavan harvinaisen WELL-sertifikaatin, joka on käyttäjien terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen keskittyvä sertifiointi.

Vastuullisuustyö jatkuu varmoin askelin yhdessä asiakkaiden kanssa

Vastuullisuusraportti avaa myös Antiloopin vastuullisuuden johtamista, henkilöstövastuuta, sidosryhmäyhteistyötä, tunnuslukuja ja tavoitteita. Yhtiö aikoo vauhdittaa vihreän siirtymän edistämistä hiilineutraaliustiekarttansa mukaisesti panostamalla kiinteistöjensä energiatehokkuuteen ja omaan uusiutuvan energian tuotantoon. Vastuullisuustyötä ohjaa myös EU-taksonomia, ja Antiloopin tavoitteena on raportoida kiinteistökantansa taksonomian mukaisuudesta kuluvasta vuodesta alkaen.

”Tavoitteemme ovat kunnianhimoiset ja työtä riittää vastaisuudessakin. Toivomme voivamme toimillamme edistää kestävämpää kiinteistöliiketoimintaa ja kirittää koko kiinteistöalan vähähiilisyyttä ja vastuullisuutta. Haluamme, että toimitilamme tukevat asiakkaiden hyvinvointia ja tuottavaa työntekoa tärkeät ilmastotavoitteet huomioiden. Ympäristövastuullisuuden ohella tulemme tänä vuonna keskittymään vahvasti toiseen vastuullisuuden pääteemaamme eli hyvinvointiin. Etenemme systemaattisesti kohti tavoitteitamme konkreettisten vastuullisuustekojen avulla”, Koivula toteaa.

”Olemme löytäneet mallin, jossa vastuullisuus toimii meille hyvänä vauhdittajana entistä parempaan liiketoimintaan toimintaympäristömme muutoksista huolimatta. Pohdimme aktiivisesti, miten voimme tehdä vielä enemmän toimintamme vastuullisuuden eteen. Jatkossa aiomme kehittää vastuullisuustyötämme entistä enemmän yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa”, Sahi päättää.

Tutustu Antiloopin vuoden 2022 vastuullisuusraporttiin tästä.

 

Lisätietoja:

Hannamari Koivula
Head of Sustainability and Property Management
puh. +358 40 581 9921

Tuomas Sahi
Chief Executive Officer
puh. +358 40 090 7877

Lisää artikkeleita