Hyppää sisältöön

Antilooppi vahvistaa asemaansa kahdella merkittävällä rahoitussopimuksella

Yli puolen miljardin euron rahoituskokonaisuus auttaa vahvistamaan Antiloopin rahoitusasemaa ja roolia merkittävänä ja vastuullisena kiinteistöomistajana.

Pääkaupunkiseudulla toimiva kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi on uudelleenjärjestellyt kokonaisrahoitustaan 568,4 miljoonalla eurolla.

Nordean, OP:n, SEB:n ja Danske Bankin kanssa solmittu kolmivuotinen, 528,4 miljoonan euron rahoitussopimus kattaa Antiloopin koko kiinteistöportfolion lukuun ottamatta Siltasaari 10-kiinteistöä ja muutamaa muuta pienempää kohdetta.

Antilooppin Chief Financial Officer Thomas Blumberg

Järjestelyn taustalla on Antiloopin tänä vuonna päättyvä rahoitussopimus, jonka osapuolina ovat pitkälti samat rahoituskumppanit. Tarve kestäville rahoitusratkaisuille on kasvanut muuttuvan rahoitusmarkkinatilanteen ja työelämän murroksen myötä, jotka ovat vaikuttaneet kiinteistöalaan ja sen rahoitusmahdollisuuksiin.

”Uusi rahoitussopimus on kaikilla mittapuilla tärkeä saavutus. Järjestely auttaa turvaamaan rahoitustamme ja antaa vahvan selkänojan operatiivisen toimintamme toteuttamiselle myös jatkossa. Kiitos tästä kuuluu yhteistyökumppaneillemme Nordealle, OP:lle, SEB:lle ja Danske Bankille, jotka mahdollistivat sopimuksen syntymisen hyvässä hengessä”, Antiloopin Chief Financial Officer Thomas Blumberg sanoo.

”Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä Antiloopin kanssa. Haluan myös kiittää järjestelyyn osallistuneita pankkeja joustavasta prosessista. Erityisen upeaa on, että kyseessä on vastuullisuutta painottava laina. Tämä heijastaa Antiloopin erinomaista sitoutumista toimintansa vastuullisuuteen ja sen kokonaisvaltaiseen edistämiseen”, toteaa rahoitussopimuksen koordinaattorina ja agenttipankkina toimineen Nordean Timo Nyman, Director, Construction & Real Estate Finance.

Osa rahoituksen ehdoista tullaan linkittämään Antiloopin vastuullisuusstrategian mukaisiin hiilineutraaliustavoitteisiin. Antilooppi tunnetaan kiinteistöalan vastuullisuuden edelläkävijänä, jolle vastuullisuus on ydinarvo ja strateginen painopistealue. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 100 % hiilineutraalius kiinteistökannassaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen edistyminen sidotaan rahoitukseen erillisen kannustinmekanismin avulla, joka tilanteen mukaan joko alentaa tai nostaa lainan marginaalia.

NIB tukee Siltasaari 10:n vastuullista kehityshanketta

Toinen uusista rahoitussopimuksista koskee Antiloopin Hakaniemessä sijaitsevaa Siltasaari 10:n kiinteistökehityshanketta. Pohjoismaiden Investointipankki NIB:n myöntämä kymmenvuotinen laina on arvoltaan 40 miljoonaa euroa. Lainalla rahoitetaan kiinteistön mittavaa saneeraushanketta, jonka kokonaisarvo on 80 miljoonaa euroa.

Siltasaari 10 on Antiloopin vastuullisuustyön esimerkkikohde.

NIB:n missiona on rahoittaa kilpailukykyä ja tuottavuutta parantavia ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella. Vuonna 2021 valmistunut Siltasaari 10:n saneeraus on toteutettu vastuullisuus ja kestävä kehitys edellä, mikä näkyy esimerkiksi energiatehokkuudessa, sisäilmaolosuhteissa, materiaalivalinnoissa ja hyvässä saavutettavuudessa. Kohteelle myönnettiin vuonna 2022 harvinainen LEED Platinum -ympäristösertifikaatti Suomen korkeimmalla pistemäärällä nykymuotoisessa v4-sertifioinnissa.

“Siltasaari 10 on ylpeydenaiheemme ja vastuullisuuden lippulaivakohteemme. Kiinteistökehityshankkeelle myönnetty rahoitus auttaa validoimaan vahvaa vastuullisuusfokustamme ja pitkäjänteisen vastuullisuustyömme korkeaa tasoa. On ilo saada NIB:n kaltainen kumppani tukemaan tätä merkittävää hanketta”, Blumberg toteaa.

Myös Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi on tyytyväinen rahoituskokonaisuuteen.

Antiloopin CEO Tuomas Sahi

”Uudet lainajärjestelyt vahvistavat taloudellista asemaamme ja antavat entistä paremman pohjan toiminnallemme ja strategiamme toteuttamiselle. Lisäksi ne tukevat vastuullisuustyötämme ja vihreän siirtymän tavoitteitamme. Olemme iloisia siitä, että voimme syventää yhteistyötämme olemassa olevien rahoittajiemme kanssa ja aloittaa pitkäjänteisen rahoitusyhteistyön NIB:n kaltaisen kestävään kehitykseen panostavan rahoituslaitoksen kanssa”, Sahi toteaa.

Lisätiedot:

Thomas Blumberg
Chief Financial Officer
Puh. +358 40 581 9343

Tuomas Sahi
Chief Executive Officer
puh. +358 40 090 7877

Lisää artikkeleita