Hyppää sisältöön

Antiloopin vuoden 2023 vastuullisuusraportti julki: 100-prosenttinen sertifiointiaste ja konkreettisia askeleita kohti hiilineutraaliutta

Toimistokiinteistöihin keskittynyt kiinteistönomistaja Antilooppi saavutti 100-prosenttisen sertifiointiasteen, lanseerasi täysin hiilineutraalin joustotilaverkoston ja rakennutti seitsemän uutta aurinkovoimalaa vuoden 2023 aikana. Tutustu Antiloopin juuri julkaistuun vastuullisuusraporttiin.

Antilooppi on jatkanut  vastuullisuustyötään merkittävin konkreettisin edistysaskelein. Markkinatilanteesta ja toimintaympäristön muutoksista huolimatta viime vuosi oli Antiloopille hyvä niin vuokrausliiketoiminnan kehityksen kuin vastuullisuustavoitteiden edistämisen kannalta. Asiakkaiden noussut vaatimustaso toimii joustavuutta ja vastuullisuutta vaalivan sekä laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja tarjoavan yhtiön eduksi. Kunnianhimoisen vastuullisuusstrategiansa ansiosta Antilooppi pystyy kirittämään asiakkaitaan heidän omissa vastuullisuustavoitteissaan.

”Strategiamme painopisteenä on ihmiset, hyvän työelämän mahdollistaminen ja yritysten menestysten tukeminen. Haluamme mahdollistaa parempaa huomista ja työelämää kaikille. Yritykset etsivät entistä laadukkaampia ja joustavampia tiloja muuttuneisiin tilatarpeisiin, ja tässä asiakaslähtöinen toimintamallimme toimii valttina”, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi toteaa.

“Olemme löytäneet mallin, jossa vastuullisuus vauhdittaa meitä entistä parempaan liiketoimintaan. Vastuullisuuden merkitys toimitilojen valinnassa korostuu, ja ratkaisumme tarjoavat asiakkaillemme hyvät lähtökohdat vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen. Vastuullisuuden edistäminen on yhteispeliä henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa”, Sahi jatkaa.

Matka kohti hiilineutraaliutta hyvässä vauhdissa: kasvihuonekaasupäästöt vähentyneet yli 60 % vertailuvuoden tasoon verrattuna

Vuoden 2023 lopussa Antilooppi saavutti tärkeän strategisen tavoitteen, kun sen kiinteistökannan ympäristösertifiointiaste nousi erinomaisilla BREEAM- ja LEED-luokituksilla sataan prosenttiin. Antilooppi saavutti koko portfolion sertifioinnin yhtenä Suomen ensimmäisistä suurista kiinteistönomistajista.

”Vastuullisuus on aina ollut olennainen osa Antiloopin liiketoimintaa. Vastuullisuus on keskeinen osa strategiaamme ja yksi arvoistamme, joka on integroitu vahvasti osaksi koko liiketoimintaamme. Kehitämme olemassa olevaa kiinteistökantaa ja ympäröiviä alueita kestävästi asiakkaita kuunnellen. Viime vuonna saavutimme jälleen hienoja virstanpylväitä ja toteutimme monia konkreettisia vastuullisuustekoja. Olemme erityisen ylpeitä koko kiinteistökannan ympäristösertifioinnista kansainvälisesti arvostetuin BREEAM- ja LEED-luokituksin. Otimme isoja harppauksia sekä kiinteistöjemme että tuotteidemme vastuullisuudessa – muuttovalmiiden Aina Valmis -tilojen avulla ympäristökuormitusta vähennetään merkittävästi, ja niiden suosio kertoo osaltaan vastuullisten tilaratkaisuiden kovasta kysynnästä”, Head of Sustainability and Property Management Hannamari Koivula kertoo.

Antilooppi on sitoutunut hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, ja matka kohti tavoitetta on hyvässä vauhdissa: Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2023 olivat 62 % pienemmät kuin vertailuvuonna 2021 (scope 1- ja 2-päästöt). Antiloopin kaikkien kiinteistöjen käyttämä sähkö on peräisin uusiutuvista lähteistä, ja vuoden 2023 aikana Antilooppi rakennutti kiinteistöihinsä seitsemän uutta aurinkovoimalaa aiemman neljän lisäksi. Antiloopin kiinteistöistä jo 12 on energiankäytön osalta täysin hiilineutraaleja, kun vastaava luku vuonna 2022 oli kahdeksan. Myös pääkaupunkiseudun suurimmaksi kasvanut POOL-joustotilaverkosto saavutti kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana täyden hiilineutraaliuden, ja se on Suomen ensimmäinen hiilineutraali toimitilaverkosto.

Hiilineutraaliuden ohella Antiloopin vastuullisuusstrategian toinen painopistealue on hyvinvointi. Vuoden 2023 aikana Antilooppi saavutti ensimmäisen WELL-sertifiointinsa, jolla arvioidaan tilojen vaikutusta käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin. Hakaniemessä sijaitseva Siltasaari 10 oli yksi Suomen ensimmäisistä WELL-sertifioiduista toimistokiinteistöistä ja se oli saavuttanut jo aiemmin LEED Platinum -ympäristösertifikaatin Suomen korkeimmalla pistemäärällä. Hyvinvoinnin, kohtaamisten sekä työn ja vapaa-ajan saumattoman yhdistämisen mahdollistaminen ohjaavatkin Antiloopin toimintaa sekä kiinteistöjen että niiden lähialueiden pitkäjänteisessä kehittämisessä.

”Jatkamme vastuullisuusohjelmamme edistämistä osana liiketoimintaamme. Tavoitteemme ovat kunnianhimoisia ja työtä riittää vastaisuudessakin.  Haluamme, että toimitilamme tukevat asiakkaiden hyvinvointia ja tuottavaa työntekoa tärkeät ilmastotavoitteet huomioiden.  Edistämme toimillamme kestävämpää kiinteistöliiketoimintaa ja kiritämme samalla paitsi asiakkaittemme myös koko kiinteistöalan vähähiilisyyttä ja vastuullisuutta”, Koivula kertoo.

Vihreän siirtymän edistäminen jatkuu

Yhtiö aikoo edistää vihreää siirtymää hiilineutraaliustiekarttansa mukaisesti. Lisäksi Antilooppi on tänä vuonna nostanut vastuullisuusohjelmaan uudeksi teemaksi ilmastonmuutoksen resilienssin. Ilmastonmuutoksen hidastamisen ja päästöjen vähentämisen lisäksi on sopeuduttava ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, jotka väistämättä koskettavat kiinteistöjä. Resilienssitoimien lisäksi yhtiö keskittyy muun muassa arvoketjun päästötavoitteisiin.

Antilooppi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja hiilineutraaliin energiankäyttöön globaalin Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö on allekirjoittanut vuonna 2021 alan ensimmäisten toimijoiden joukossa sitoumuksen rakentamisen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä, ja saavuttanut Suomen energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen tavoitteet sopimuskaudella 2017–2025 neljä vuotta etuajassa. Antilooppi on valinnut YK:n kestävän kehityksen tavoitteista kuusi toimintansa kannalta merkityksellisintä: terveys ja hyvinvointi, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullinen kuluttaminen, ilmastoteot sekä yhteistyö ja kumppanuus.

Vastuullisuusraportti 2023 Lue lisää vastuullisuudesta

 

Lisätietoja:

Hannamari Koivula
Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi
+358 40 581 9921

Tuomas Sahi
CEO, Antilooppi
+358 40 090 7877

Lisää artikkeleita