Hyppää sisältöön

Antiloopin kahdeksalle kiinteistölle myönnettiin BREEAM In-Use-ympäristösertifiointi

Antiloopin kiinteistökannan sertifiointiaste nousi yli 50 prosenttiin, kun yhtiön kahdeksalle kohteelle myönnettiin lokakuussa BREEAM In-Use-sertifikaatit. Kyseessä on johtava kiinteistöjen ympäristötehokkuutta mittaava, olemassa oleville kiinteistöille soveltuva käytönaikainen sertifiointi.

Antilooppi aikoo sertifioida koko kiinteistökantansa vuoteen 2023 mennessä. Nyt saavutetuilla sertifioinneilla yhtiön kiinteistökannan sertifiointiaste nousee yli 50 prosenttiin. Nyt sertifioiduista kahdeksasta kiinteistöstä neljälle myönnettiin Excellent -tason ja neljälle Very Good -tason sertifiointi.

Saavutus tukee Antiloopin tavoitetta tarjota työympäristöjä, jotka edistävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Yhtiön strategian ytimessä on kehittää olemassa olevaa kiinteistökantaa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Sertifioinnit ovat osaltaan osoitus siitä, että pitkäjänteinen vastuullisuustyö kantaa hedelmää.

Antiloopille vastuullisuus merkitsee ennen kaikkea konkreettisia tekoja, ja yhtiö onkin panostanut viime vuosina vahvasti mm. kiinteistöjensä sekä niiden lähiympäristöjen viihtyvyyteen, kiinteistöjen energiatehokkuuteen, hiilineutraaliuteen, sisäilmaolosuhteisiin, materiaalitehokkuuteen sekä kierrätykseen.

”Tämä on meille merkittävä saavutus ja tärkeä välietappi. Ympäristösertifikaatit ovat arvostettu, konkreettinen ja läpinäkyvä osoitus kiinteistöjemme hyvästä vastuullisuuden tasosta. Uudet sertifikaatit todistavat, että olemme edenneet kiinteistöjemme vastuullisuustyössä tavoitteidemme mukaisesti”, toteaa Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula.

Kokonaisvaltainen vastuullisuuden laatuleima hyödyttää myös asiakkaita

BREEAM-sertifikaatti (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on Euroopan johtava kiinteistöjen ympäristöluokitusjärjestelmä. Kohteesta riippuen Antilooppi hyödyntää BREEAMin lisäksi myös LEED-ympäristösertifiointia.

Nämä kansainväliset, kolmannen osapuolen varmentamat laatuleimat toimivat tärkeänä työkaluna ympäristövastuullisuuden arvioinnissa ja ohjaamisessa. Ne auttavat paitsi todentamaan, myös seuraamaan ja kehittämään kiinteistöjen vastuullisuutta. Hyödyt ulottuvat myös tilan käyttäjiin ja muihin sidosryhmiin.

”Sertifiointien tärkeys on noussut myös asiakkaidemme keskuudessa. Asiakasyrityksillämme on omat vastuullisuustavoitteensa ja -kriteerinsä, joihin toimitilojen on sovittava ja joihin sertifioinnit vastaavat osaltaan erinomaisesti”, kertoo Koivula.

Aina askeleen edellä

Hakaniemessä sijaitseva Ympyrätalo saavutti Excellent-tason BREEAM In-Use -ympäristösertifioinnissa.

BREEAM In-Use arvioi jo käytössä olevien kiinteistöjen ympäristötehokkuutta. Se mittaa rakennusten vastuullisuutta yksityiskohtaisesti eri kategorioissa. Näitä ovat terveys ja hyvinvointi, liikenne, energia, vesi, kestävät materiaalivalinnat ja resurssit, riskienhallinta ja resilienssi, maankäyttö ja ekologisuus sekä päästöjen hallinta.

Breeam In-Use sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien perusteella viiteen eri luokkaan: Pass, Good, Very Good, Excellent ja Outstanding. Antiloopin kahdeksasta lokakuussa sertifioidusta kiinteistöstä harvinaiseen Excellent-tason luokitukseen ylsivät Elimäenkatu 17-19, Porkkalankatu 20, Paasivuorenkatu 3 ja Siltasaarenkatu 18-20 eli Ympyrätalo. Saavutus on erinomainen, sillä haluttu Excellent-taso kertoo kiinteistön ensiluokkaisesta ja poikkeuksellisen vahvasta vastuullisuuden laatutasosta. Very Good-tason saavuttivat puolestaan Elimäenkatu 28, Elimäenkatu 30, Sörnäistenkatu 1 ja Ruoholahdessa Tammasaarenkatu 3:ssa sijaitseva HTC Pinta.

Ruoholahdessa Porkkalankatu 20 sijaitseva kiinteistö oli yksi Excellent-tason BREEAM In-Use -ympäristösertifioinnin saaneista.

”Sertifikaatit ovat hyvä lähtökohta. Ne toimivat erinomaisina vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mittareina, ja valottavat lisäksi mahdollisia kehityskohteita. Tämän perustason päälle on hyvä rakentaa vastuullisuusstrategiamme mukaisia pääteemoja, eli hiilineutraalia kiinteistöportfoliota ja ihmisten hyvinvointia. Kun kyse on vastuullisuudesta, haluamme olla askeleen edellä”, Koivula toteaa.

BREEAM-järjestelmässä paikallinen arvioitsija todentaa vaatimusten täyttymisen. Antiloopin neuvonantajana ja BREEAM-arvioijana on toiminut kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayhtiö Granlund Oy. BREEAM In-Use-sertifiointi on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Säännöllisin väliajoin suoritettava auditointi auttaa varmistumaan siitä, että kiinteistöjen ympäristötehokkuus pysyy riittävällä tasolla myös jatkossa.

 

Lisätiedot:

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management
puh. +358 40 581 9921

 

Lue lisää Antiloopin vastuullisuudesta

Lisää artikkeleita