Hakaniemessä on potentiaalia moneksi

23.1.2018

Yliopisto-opiskelijoilla mahdollisuus vaikuttaa alueen uuteen kaavasuunnitelmaan.

Antilooppi_toimitilat_Hakaniemenranta

Muutos on kaupungissa välttämätöntä: palvelujen ja toimintojen on vastattava alueella asuvien ja siellä asioivien ihmisten tarpeita ja elämänrytmiä. Itäinen kantakaupunki on viime vuosien aikana kehittynyt valtavasti. Teurastamo on hyvä esimerkki aivan uudella tavalla eloon herätetystä alueesta, jossa on ravintolapalveluita, kivijalkaliikkeitä ja kulttuuri- sekä virkistystoimintaa ympärivuotisesti.

Keskeisestä sijainnistaan huolimatta Hakaniemi ei ole tähän mennessä kehittynyt vastaavaa tahtia, vaan alue on tuntunut elävän jonkinlaisessa pysähtyneisyyden tilassa. Nyt uusien hankkeiden myötä alueen saavutettavuutta, kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä on vihdoin tarkoitus edistää. Jotta lopputuloksesta tulee toimiva, on asukkaiden ja muiden aluetta käyttävien ihmisten toiveet ja tarpeet tärkeä saada kuuluviin. Myös historialliset ja kulttuuriset kerrostumat tulee huomioida.

Suunniteltu ja koettu kaupunki


Monitieteisellä Suunniteltu ja koettu kaupunki -kurssilla Hakaniemen tulevaisuudennäkymiä pohdittiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Hakaniemessä vahvasti vaikuttavan kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin, Helsingin yliopiston Suurkaupungin kerrostumat -tutkijaverkoston ja Aalto-yliopiston kanssa.

Monimuotoisuus on sekä Antiloopin toimintaa että Hakaniemen muutosta ohjaava voima, joten yhteiskehittäminen sopi projektiin mainiosti. Nyt toista kertaa järjestetyn kurssin fokus käännettiin Hakaniemeen. ”On tärkeää saada mahdollisimman monia tahoja ja erilaisia ihmisiä mukaan hahmottelemaan uutta Hakaniemeä, ja olemme todella iloisia siitä, että aihe sopi kurssiohjelmaan ja että kurssi herätti suurta mielenkiintoa”, Antiloopin Asset Manager Laura Kemppinen iloitsee.

Mullistuksen edessä olevan Hakaniemen kaavauudistuksista neuvotellaan parhaillaan, joten alue istui loistavasti Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen kurssin teemaksi. Näin opiskelijoiden laatimilla ehdotuksilla on mahdollisuus päätyä kaavasuunnitelmaan.

Kaupunkia elävöitetään yhteisvoimin


Eri tahoja ja opiskelijoita yhdisti kurssilla kaupunkityö. Yhden lukukauden mittainen kurssi vasta raapaisee monisyisen aiheen pintaa: kaupunkityö on jatkuva käsite. Yksi kurssin suurimmista oivalluksista olikin sen ymmärtäminen, miten moniulotteista kaupungin kehittäminen on.

Hakaniemessä nähdään potentiaalia moneen suuntaan. Yhtäältä sinne toivottiin vehreyttä, valaistusta sekä yhteisöllisyyttä ja toisaalta kulttuuria, kahviloita sekä säpinää. Opiskelijat kokivat vahvasti, että alueen merellisyyttä tulisi korostaa entisestään: ranta-alueet pitäisi valjastaa monipuolisempaan käyttöön ja ne tulisi sitoa muuhun Hakaniemeen paremmin. Alue nähdään tulevaisuudessa kaupunkilaisten viihtyisänä olohuoneena meluisan ja raskaasti liikennöidyn läpikulkualueen sijaan. Hakaniemen asemakaavoituksesta vastaava arkkitehti Perttu Pulkka totesikin kurssilla Hakaniemen olevan kaikkein kaupunkimaisinta Helsinkiä.

”Säilytetään Hakaniemen kontrastit ja tuodaan alueelle raikasta yhteisöllisyyttä”


Kurssilla syntynyt yhteistyö oli antoisaa ja opiskelijaryhmien konkreettiset ideat kaupungin elävöittämisestä erinomaisia. Sekä Antilooppi että Helsingin kaupunki käyvät parhaillaan vasta päättyneen kurssin lopputöitä läpi ja ottavat omassa konseptityössään huomioon opiskelijoiden esille tuomat asiat. Menestyksekästä kurssimuotoa aiotaan tulevaisuudessa jatkaa yliopistoilla.

Yhteistyöstä hyötyvät kaikki. Kaupunkityö ei tähtää kertaluontoisella myllerryksellä valmiiseen lopputulemaan, vaan parhaimmillaan Hakaniemi pääsee jatkuvan muutoksen ja kehityksen tilaan, jossa se elää ja muuttuu kaupunkilaisten mukana. ”Saimme uutta näkökulmaa alueeseen ja aivan konkreettisia kehitysideoita. Tämä oli tärkeä kanava meille kuulla kaupunkilaisten mielipiteitä alueesta ja sen kehitystarpeista. Antiloopin tavoitteena on säilyttää Hakaniemen kontrastit ja tuoda alueelle uudenlaista, raikasta yhteisöllisyyttä”, Kemppinen summaa.

Lisätietoja


Antilooppi
Laura Kemppinen, Asset Manager
laura.kemppinen(a)antilooppi.fi
p. 040 193 1063