Antilooppi hakee varausta maanalaisen pysäköinnin edellytysten selvittämiseksi Hakaniemessä

8.12.2017

Antilooppi on jättänyt Helsingin kaupungille pyynnön Hakaniemen torin maanalaisen alueen varaamisesta pysäköintilaitoksen jatkosuunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten voimassa olevan asemakaavan pääperiaatteiden mukaisesti.

Hakaniemi - Antilooppi

Antiloopin tavoitteena on selvittää pysäköintilaitoksen toteuttamisen mahdollisuuksia ja oikeaa laajuutta, jotta pysäköintilaitos tukisi Hakaniemen alueen kehittymistä ja vetovoimaa työpaikkana, asuinalueena ja liikepaikkana.

Samassa yhteydessä selvitettäisiin alueen nykyiset ja tulevat liikkumisen tarpeet. Lisäksi Antiloopin tavoitteena on selvittää pysäköintilaitoksen teknisiä reunaehtoja ja järjestää urakkakilpailu 31.12.2020 mennessä.

– Selvitystyö on osa pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jonka olemme käynnistäneet Hakaniemessä sijaitsevien kiinteistöjemme kehittämiseksi. Hakaniemi on uudistumassa mittavasti lähivuosina, ja kiinteistöjemme avulla voimme tukea koko alueen kehitystä. Pysäköinti on olennainen palvelu kiinteistöjen käyttäjille, Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi sanoo.

Antilooppi omistaa Hakaniemen alueella kuusi kiinteistöä, joissa on yhteensä noin 70 000 m² vuokrattavaa pinta-alaa. Antiloopin omistamat kiinteistöt sijaitsevat osoitteissa Siltasaarenkatu 6, Siltasaarenkatu 8-10, Siltasaarenkatu 12, Siltasaarenkatu 18-20, Paasivuorenkatu 4-6 ja Paasivuorenkatu 3.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee hakemusta joulukuussa.


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Tuomas Sahi, puh. 0400 907 877, tuomas.sahi@antilooppi.fi